RGB

Een plus voor uw bedrijfsproces

CAO module / urenverwerking
RGB+ Automatisering heeft een eigen CAO onkosten module voor de transport en logistieke sector. Via een eenvoudige invoer (handmatig danwel via import vanuit een extern systeem) en validatieprocedure worden automatisch de CAO grondslagen toegepast. Enkele functionaliteiten:
* Berekening bruto en netto onkosten vergoedingen
* Berekening overwerk (100%, 130%, 150%, 200%) 
* Uitgebreide rapportages, zoals loonstrookbijlages en urenoverzichten
* Importeren van data uit uw kernsystemen (TMS of boordcomputer)
* Te koppelen aan uw salarisadministratie

Facturatie

Op basis van een input van gegevens uit bijv. TMS/WMS kan onze software automatisch het facturatie proces beheren. Met 1 druk op de knop worden alle facturen gegenereerd op een wijze, zoals u dit wenst. De mogelijkheid bestaat om de meest uiteenlopende en complexe staffels toe te passen en ook per klant meerdere staffels te gebruiken. Ook de output kan op ieder gewenste wijze vorm gegeven worden (bijlagen, klantspecifieke rapportages etc..). Het facturatie pakket zal volledig ingericht en afgestemd gaan worden op uw wensen.

SMS module
Nadat uw planning gereed is wilt u snel uw chauffeurs berichten over hun planning, dit kan middels onze SMS module. Deze leest in 1 keer een dagplanning in en stuurt in een bulk alle chauffeurs een SMS met hun dagplanning. Inclusief de mogelijkheid om een antwoordbevestiging te verkrijgen.

Automatische orderverwerking

Voert u nog alle orders handmatig in? RGB+ heeft een order verwerkingsysteem, welke digitaal aangeleverde orders in diverse formaten kan inlezen en verwerken naar uw WMS/TMS. Naast een standaard importblad waarop klanten orders kunnen invoeren (excel) kan het pakket ook alle klantspecifieke formats aan, ongeacht het formaat (ASCII, CSV, EDI, XML etc..). Een eenvoudige oplossing voor het doorsluizen van gegevens.